logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Analytics CODE Marketing PPC January 25, 2023

Základy automatizácie v online marketingu

Written by Adam

comments 0

Online marketing, v porovnaní s offline marketingom, so sebou prináša veľké množstvo výhod, medzi ktoré patria napríklad často opakovaná merateľnosť, presnejšie cielenie alebo väčšia flexibilita. V porovnaní s offline svetom máme však v online ešte jednu obrovskú výhodu, ktorou je automatizácia. Automatizácia je s príchodom nových technológií a nástrojov stále pokročilejšia ako v bežnom svete, tak aj v online marketingu. Poďme sa pozrieť, aké základné výhody a možnosti nám automatizácia v online marketingu ponúka.


Výhody

Pod automatizáciou si môžeme predstaviť najmä vykonávanie opakujúcich sa aktivít bez priameho zásahu človeka, najmä s použitím rôznych nástrojov, skriptov, rozšírení a podobne.

A prečo je automatizácia v online marketingu obľúbená a využívaná stále viac? Predovšetkým je to úspora času, ktorá môže byť enormná. Vďaka automatizácií a pokročilým technológiám môžeme procesy, ktoré by bežnému používateľovi trvali hodiny, skrátiť na niekoľko minút či dokonca sekúnd. Šetrenie času je preto ohromnou výhodou automatizácie a z dlhodobého pohľadu dokáže ušetriť neuveriteľné množstvo času.

Okrem úspory času je výhodou automatizácie aj čiastočná eliminácia chybovosti. Všetci sme len ľudia a ľudia robia chyby, a to aj pri častých a opakovaných činnostiach. Automatizácia a využitie technológií dokážu túto chybovosť minimalizovať, v niektorých prípadoch dokonca úplne odstrániť.

Poslednou veľkou výhodou, ktorú si spomenieme, je efektivita a úspora peňazí. Táto výhoda sa viaže na predchádzajúce dve. Kombináciou zrýchlenia procesov, úspory času a minimalizácie chybovosti dokážeme ušetriť veľa času, ktorý môžeme venovať dôležitejším činnostiam – vo finále tak bude práca efektívnejšia a dokážeme tak ušetriť nielen čas, ale aj peniaze.

 

Nevýhody

Samozrejme všetko má svoje pre aj proti a automatizácia nie je výnimkou. Nevýhodou automatizácie je to, že je to stále len stroj, respektíve program, nástroj, či skript, ktorý vykonáva určité opakujúce sa činnosti a nedokáže rozmýšľať a vyhodnocovať kontexty rovnako ako ľudia. Preto je vždy dobré automatizáciu kontrolovať, vylepšovať a nadviazať na ňu aj nejaké manuálne činnosti a vyhodnotenia s ohľadom na biznis a typ automatizácie. Aj napriek tejto manuálnej kontrole je však úspora času stále výrazná. 

Automatizácia býva často nastavená človekom a tak sa môže stať chyba alebo nedokonalosť, na ktorú sa príde časom. Preto je vhodné tieto automatizácie pravidelne kontrolovať. Ak napríklad automatizujeme zmeny cenových ponúk pre kľúčové slová na základe výkonnosti, je vhodné pravidelne kontrolovať, či tieto zmeny prebiehajú v poriadku a či nedochádza k nejakým anomáliám a problémom – napríklad príliš vysokým alebo príliš nízkym cenám. Akákoľvek automatizácia aj s ohľadom na spomínané výhody nie je dokonalá a dá sa časom vylepšovať.

Využitie v praxi

Poďme na konkrétne príklady automatizácie v online marketingu. Uvedieme si 6 základných oblastí, v ktorých sa stretneme s automatizáciou a zrýchlením a zjednodušením práce.

Prvou oblasťou, ktorá využíva automatizáciu a pokročilé technológie sú inteligentné cenové ponuky a strojové učenie, napríklad od Google. Ponuky ako Cieľová cena za akvizíciu (akciu) alebo Maximalizácia hodnoty konverzií (cieľové ROAS) sú pre používateľa veľmi jednoduché na nastavenie a v pozadí následne prebieha pokročilá automatizácia s využitím strojového učenia. Vďaka tomu dokážu systémy ako Google Ads, Facebook Ads a ďalšie cieliť na najhodnotnejších zákazníkov a používateľov vzhľadom k stanovenému cieľu, čo by ručne bolo takmer nemožné.

 

Ukážka z odporúčania v Google Ads na nastavenie cieľového ROAS:




 

Ďalšou oblasťou je reporting dát a prehľadov. Pod reportingom si môžeme predstaviť nejaký súbor dát, ktorý sledujeme a reportujeme pravidelne. Môže to byť napríklad prehľad kliknutí, nákladov a konverzií za posledný týždeň, alebo porovnanie výkonnosti jednotlivých kampaní za posledný mesiac. Pre každý biznis môže dávať zmysel sledovať a reportovať iné metriky, jedno je však spoločné. Ak sledujeme pravidelne to isté, je veľmi prospešné to automatizovať. Automatizácia reportingu prebieha napríklad na úrovni služieb Google Analytics a Google Data Studio.

V Google Analytics si môžeme napríklad nechať posielať určité prehľady každý deň, týždeň, či mesiac emailom. Alebo si môžeme vytvoriť vlastné prehľady na mieru, aby sme pre zistenie rôznych metrík nemuseli preklikávať 4 rôzne. Samozrejme aj tento vlastný prehľad si môžeme nechať zasielať na email a ušetriť tak čas. Ešte krajšie to však môže byť vďaka Google Data Studio (Looker), kde si môžeme dáta rôzne vizualizovať. Stačí si raz pripraviť predvolený prehľad s potrebnými dátami, uložiť si link a ten pravidelne kontrolovať. Budeme tak mať k dispozícií stále aktuálne a pekne znázornené dáta, ktoré potrebujeme.

Ukážka reportu z Google Data Studia (Looker) s dennými dátami:

Tretia oblasť je automatizácia emailov a to hlavne transakčných a viazaných na aktivity, ktoré používateľ robí alebo nerobí. Automatizovať môžeme žiadosť o hodnotenie napríklad 10 dní po nákupe alebo zaslanie zľavového kupónu k ďalšej objednávke a podobné udržiavanie kontaktu so zákazníkmi. Tento typ automatizácie nie je vhodný pre všetkých a využíva sa najmä v prípade e-shopov.

Ukážka ponuky kupónu na prvú objednávku (po vyplnení nasleduje automatický e-mail s unikátnym kupónom):

   

Ďalšou oblasťou sú automatické pravidlá, ktoré nám pomôžu automatizovať opakujúce sa činnosti napríklad v Google Ads, Facebook Ads či iných nástrojoch. Navyše máme k dispozícií detailný prehľad a pri zmenách či problémoch si ho môžeme nechať zaslať na e-mail. Sledovať podrobne rozsiahle účty so stovkami či tisíckami kľúčových slov a reklám nemusí byť v našich silách alebo to nebude efektívne. Vďaka automatickým pravidlám si prácu zjednodušíme a zrýchlime, prípadne si nastavíme len kontrolné pravidlá, aby sme presne vedeli, akým častiam účtu sa máme venovať. Napríklad automatické pravidlo, ktoré pošle na mail informáciu o kľúčových slovách, ktoré minuli viac, ako 30 € za posledných 7 dní a nepriniesli žiadnu konverziu.

 

Ukážka automatického pravidla v Google Ads na kontrolu zamietnutých reklám:        

Oblasť, ktorá s týmto súvisí je oblasť skriptov, napríklad v Google Ads. Skripty, podobne ako automatické pravidlá, pomáhajú s automatizáciou a spracovaním väčšieho množstva dát, prípadne s jednorazovým zrýchlením činnosti. Môžu byť chápané aj ako akási “nadstavba” alebo starší brat automatických pravidiel. Existujú bezplatné aj platené skripty na rôzne úkony, ako napríklad kontrola nedostupných webových adries v reklamách, kontrola skóre kvality, skripty na vizualizáciu dát a podobne. Samozrejme je možné nechať si napísať aj skript na mieru, ku ktorému je nutná znalosť jazyka JavaScript.

Ukážka 2 nastavených skriptov na kontrolu odkazov a import nákladov:

    

Poslednou oblasťou, ktorú si uvedieme, je automatizácia prostredníctvom externých nástrojov, akým je napríklad Make či desiatky iných. Tieto nástroje sa dokážu napojiť na externé služby a automatizovať inak zdĺhavé manuálne aktivity. Napríklad spomínaný Make funguje na princípe prepájania aplikácií, zadávaní podmienok, pravidiel, filtrov a podobne. Príkladom pre využitie môže byť zaslanie emailu o vyplnení formulára na Facebooku, ktorý sa inak len uloží v administrácií Facebooku a je nutné pravidelne kontrolovať či neprišiel nový formulár. Alebo pridanie nového riadku do Google Sheet s údajmi o používateľovi, ktorý sa prihlásil na odber newslettera. Alebo taktiež napríklad zaslanie emailu pri splnení novej konverzie v Google Analytics. 

Možností napojenia a automatizácií je množstvo a spomínaný Make – ale aj iné nástroje disponujú napojením na desiatky až stovky rôznych služieb a je možné pomocou nich automatizovať veľké množstvo rôznych aktivít – stačí si len vybrať z ponuky konkrétneho nástroja. Treba však spomenúť, že ide spravidla o nástroje platené a výška mesačnej či ročnej platby sa odvíja najčastejšie od množstva využívaných napojení a automatizácií. Aj napriek tomu si ale myslím, že sa táto platba vzhľadom na ušetrený čas oplatí.

Ukážka automatizácie v Make na zber a ukladanie dát v rámci BigQuery:

    

Predstavili sme si 6 základných spôsobov automatizácie, ktoré nám dokážu ušetriť veľa času, nervov aj peňazí. Aký druh automatizácie používate najradšej vy?


Tags :