logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Ideas Marketing March 27, 2023

Umelá inteligencia v online marketingu – ako ju aktuálne využiť?

Written by Michal

comments 0

Umelá inteligencia sa v posledných rokoch stáva jednou z najdiskutovanejších tém naprieč odvetviami a marketing samozrejme nie je výnimkou.

Najväčšiu pozornosť si koncom roka 2022 vyslúžil nástroj ChatGPT od OpenAI. Ten sa stal okamžite po vypustení hitom internetu a momentálne ho už používa viac ako 100 miliónov užívateľov z celého sveta.

Všeobecne vnímam na tento nástroj 2 názorové prúdy. Jedna strana v ňom vidí obrovský potenciál “šetrenia času” a rôznej automatizácie, zatiaľ čo na opačnej strane sa ozývajú hlasy o hrozbách typu “skláři nebudou mít co žrát” 🙂 a podobné.

V tomto článku si teda priblížime práve nástroj ChatGPT. Keďže sa jedná o chatbota, urobíme si rovno malý rozhovor.


Michal:  Ahoj ChatGPT, mohol by si sa prosím predstaviť čitateľom tohto blogu?

ChatGPT: Určite, som rád, že môžem pomôcť. Som ChatGPT, veľký jazykový model, ktorý je trénovaný na základe 175 miliárd tokenov z textov vo viac ako 40 jazykoch. Bol som vytvorený a som udržiavaný OpenAI a môj cieľ je pomôcť ľuďom odpovedať na otázky a riešiť problémy v rôznych oblastiach, ako sú napríklad vedná, technológia, zábava, kultúra, zdravie a mnoho ďalších. Som k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni, takže ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa so mnou spojiť.

chatgpt predstavenie

Michal: Rád by som sa dnes porozprával o online marketingu, ak súhlasíš. Ako vnímaš tvoju najväčšiu pridanú hodnotu v tomto segmente?

ChatGPT: Áno, samozrejme. Ako AI model som schopný pomôcť s rôznymi aspektmi online marketingu. Jednou z mojich najväčších pridaných hodnôt je moja schopnosť zbierať a interpretovať dáta z digitálnych kanálov, ako sú napríklad webové stránky, sociálne médiá a e-mailový marketing.

Môžem pomôcť s analýzou konverzií na webových stránkach, sledovať a analyzovať interakcie na sociálnych sieťach, ako aj sledovať a analyzovať výkon e-mailových marketingových kampaní. Tieto dáta môžu byť potom použité na vylepšenie online marketingových kampaní, aby boli efektívnejšie a dosiahli lepšie výsledky.

Okrem toho som tiež schopný pomôcť s tvorbou obsahu pre online marketing, vrátane tvorby titulkov, popisov, hashtegov a iných kľúčových slov pre sociálne médiá a iné digitálne kanály. Môžem tiež pomôcť s optimalizáciou obsahu na webových stránkach, aby sa zvýšila ich návštevnosť a zlepšila ich viditeľnosť vo vyhľadávaní.

Vďaka mojej schopnosti učiť sa z veľkého množstva dát a informácií som tiež schopný identifikovať nové trendy v online marketingu a odporučiť nové stratégie a postupy, ktoré môžu pomôcť spoločnostiam zlepšiť ich online marketingové kampane.

 

Michal: Myslíš si, že by sa pracovníci online marketingu mali báť o prácu?

ChatGPT: Pracovníci online marketingu by sa nemali báť o svoju prácu, pretože online marketing zostáva dôležitou súčasťou obchodného sveta a jeho potreba bude stále rásť. Avšak, kvôli rýchlemu vývoju technológií a trendov by mali byť pripravení sa prispôsobiť a učiť sa nové veci. Okrem toho, online marketing nie je len o technických znalostiach, ale aj o kreativite a schopnosti správne interpretovať dáta, ktoré viem poskytnúť a identifikovať nové príležitosti pre rast. Preto pracovníci v online marketingu by mali byť pripravení na stále sa meniace požiadavky a byť ochotní sa učiť a zlepšovať svoje zručnosti.

ai a ludia spolupraca

Michal: Ktorá konkrétna pracovná pozícia v rámci online marketingu by mohla z tvojich služieb benefitovať najviac? 

ChatGPT:  Moje služby môžu byť užitočné pre rôzne pracovné pozície v rámci online marketingu, napríklad:

 1. SEO manažéri – môžem pomôcť s analýzou a optimalizáciou webových stránok pre lepšie organické umiestnenie vo vyhľadávačoch.
 2. Manažéri PPC reklám – môžem pomôcť s tvorbou a optimalizáciou kampaní PPC reklám, vrátane analýzy klíčových slov a vylepšenia konverzných ciest.
 3. Marketingoví manažéri – môžem pomôcť s vývojom stratégií a plánovania kampaní, vrátane správy sociálnych médií a emailového marketingu.
 4. Copywriteri a obsahoví tvorcovia – môžem pomôcť s tvorbou a optimalizáciou obsahu pre webové stránky, blogy a sociálne médiá.
 5. Webdesignéri a grafickí dizajnéri – môžem pomôcť s vylepšením používateľského zážitku a návrhom webových stránok a reklamných materiálov.

V zásade teda môžem byť užitočný pre kohokoľvek, kto sa zaoberá online marketingom a chce zlepšiť svoje výsledky a úspešnosť kampaní.

 

Michal: Vedel by si každý z tých bodov rozviesť podrobnejšie?

ChatGPT: Samozrejme, podrobnejšie:

 1. SEO manažéri – Pomáham odhaľovať kľúčové slová, ktoré sú pre vyhľadávače dôležité a snažím sa zlepšiť umiestnenie stránok vo vyhľadávačoch. Ďalej môžem poskytnúť odporúčania na zlepšenie kvality obsahu, optimalizácie obrázkov a iné technické aspekty SEO.
 2. Manažéri PPC reklám – Pri tvorbe a optimalizácii kampaní PPC reklám pomáham so stanovením kľúčových slov, môžem pomôcť so sledovaním a správou reklamných kampaní a optimalizáciou konverzných ciest pre zvýšenie návštevnosti stránky a zlepšenie konverzie. Môžem tiež pomôcť s tvorbou kvalitného obsahu reklám a návrhom vhodných ciest zvýšenia počtu kliknutí.
 3. Marketingoví manažéri – Pri vývoji stratégií a plánovaní kampaní pomáham s analýzou konkurencie a cieľových skupín. Môžem poskytnúť odporúčania na zlepšenie používateľského zážitku a zvýšenie konverzie. Taktiež môžem pomôcť s plánovaním a správou sociálnych médií a emailového marketingu.
 4. Copywriteri a obsahoví tvorcovia – Pri tvorbe obsahu pre webové stránky, blogy a sociálne médiá pomáham s vývojom kvalitných a relevantných tém, ktoré prilákajú pozornosť cieľových skupín. Môžem tiež poskytnúť odporúčania na zlepšenie kvality obsahu a optimalizáciu pre vyhľadávače.
 5. Webdesignéri a grafickí dizajnéri – Pri tvorbe a optimalizácii webových stránok a reklamných materiálov pomáham s vývojom používateľsky prívetivého dizajnu a zlepšením používateľského zážitku. Môžem tiež poskytnúť odporúčania na zlepšenie optimalizácie obrázkov a grafických prvkov pre rýchlejšie načítavanie stránok.

 

Michal: A čo napríklad projektoví manažéri – vieš pomôcť v práci aj im pri riadení projektov?

ChatGPT: Samozrejme. Môžem byť užitočný v rôznych aspektoch, napríklad pri používaní softvéru na riadenie projektov týmito činnosťami:

 1. Implementácia softvéru a jeho prispôsobenie konkrétnym potrebám: Pomáham pri výbere najvhodnejšieho softvéru a jeho konfigurácii podľa potrieb konkrétneho tímu či projektu.
 2. Tréning a školenie tímu v používaní softvéru: Pomáham s tréningom členov tímu, aby sa mohli efektívne učiť a využívať daný softvér.
 3. Návrh postupov a systémov, ktoré zjednodušia používanie softvéru: Pomáham navrhovať postupy a systémy, ktoré pomôžu tímu rýchlejšie a efektívnejšie používať softvér.
 4. Poskytovanie technickej podpory a riešenie problémov: Poskytujem technickú podporu pri problémoch s používaním softvéru a pomáham riešiť problémy a nedostatky v softvéri.

Cieľom týchto činností je zabezpečiť, aby tímy využívali softvér na riadenie projektov efektívne a produktívne a aby sa zlepšila celková výkonnosť projektov v marketingu.

 

Michal: Ďakujem ti pekne za rozhovor a rád by som ťa ešte poprosil o vtip na záver pre čitateľov.

ChatGPT: Určite, rád som pomohol a pridám ešte jeden vtip na záver:

Prečo marketingový manažér vždy prechádza cez ulicu? Lebo z druhej strany ulice vidí lepšiu cieľovku pre svoju reklamu. 🤷‍♂️

 

Tak toľko k ochutnávke nástroja ChatGPT a k tomu, ako vníma sám seba.

Vzhľadom na to, že už istú dobu u nás nástroj testujeme, tak nižšie nájdete malé zhrnutie doterajších postrehov:

V čom je ChatGPT už teraz nápomocný (samozrejme za predpokladu, že dostane správne zadanie a občas sa s ním treba aj trošku dohadovať):

1. Jednoduché návrhy a inšpirácie pre kľúčové slová

Dôležité je v tomto prípade, že sú to skôr podklady a inšpirácie pre špecialistov. Zatiaľ nedokáže sám bez pomoci iných nástrojov alebo kolegov navrhnúť “real time” odhady hľadanosti kľúčových slov pre náš región, prípadne jeho časti. 

2. Nadpisy, popisy a rôzne druhy textov

Môže slúžiť ako skvelá inšpirácia pre tvorbu nadpisov a popisov do ppc reklám, textov pre príspevky na sociálnych sieťach, textov pre newslettre, či pri písaní rôznych PR, či SEO článkov. Taktiež vám vie pomôcť s rôznymi variáciami či alternatívami slov alebo slovných spojení.

3. Návody

Vie vám uľahčiť hľadanie relevatných návodov napríklad pre generovanie alebo vkladanie rôznych kódov,  ale aj pre inštaláciu či používanie rozličných nástrojov.

4. Insighty

Dokáže vám pomôcť pri hľadaní insightov o vašej cieľovej skupine, s ktorými viete ďalej pracovať a dané východiská si s ním spätne overovať.

5. Rešerše

Dokáže vám čiastočne zhrnúť najdôležitejšie informácie z obsiahleho textu a ušetriť vám tak čas.

Netreba však zabúdať, že sa stále jedná o beta verziu a teda sú s ňou spojené viaceré nedokonalosti a problémy.

 

Načo si dať teda pozor?

 • Fakty. Dôležité informácie je potrebné si viackrát overiť a prípadne sa ho dopýtať na vysvetlenie – už sa nám párkrát stalo, že sa po dopýtaní sám opravil a zistil, že poskytol zlú informáciu.
 • Štylistika. Dlhšie texty v slovenčine treba veľmi často opravovať, či už z hľadiska štylistiky ale občas aj gramatiky.
 • Humor. Túto časť, ešte (bohužiaľ alebo chvalabohu?), zvládnutú nemá, ako ste si možno mohli všimnúť. Zatiaľ sa nám nepodarilo od neho za testované obdobie dostať ani jeden jediný použiteľný vtip. (nebojte sa odložili sme si pre vás ešte 2 vtipy na konci článku).

 

SUMÁR.

ChatGPT je skvelý nástroj s veľkým potenciálom do budúcna. Je však pravda, že čím viac ho používate, tým viac prichádzate na jeho aktuálne rezervy a problémy. Pri jednoduchých úlohách dokáže byť už teraz veľkým pomocníkom avšak najmä pri zložitejších a odbornejších úlohách je nutné ho viac korigovať a byť veľmi opatrný pri preberaní/overovaní informácií. V aktuálnom stave je teda z nášho testovania jasné, že je skvele využiteľný v rámci inšpirácie a tiež zefektívňovania niektorých pomocných prác. Verím, že príchodom novších a stále výkonnejších verzií bude jeho využiteľnosť a spoľahlivosť v praxi výrazne stúpať a máme sa na čo tešiť. 

Vidno to už s príchodom novšej verzie ChatGPT4, ktorá okrem vyššej spoľahlivosti aj kreativity odpovedí dokáže spracovávať obrázky či videá. Táto verzia je zatiaľ k dispozícii predplatiteľom za 20 dolárov mesačne v sekcii PLUS a tiež je pomocou API dostupná pre vývojárov na základe zápisu do poradovníka.

PS: Ako som sľúbil, neochudobním vás o ďalšie 2 vtipy, ktorými ma pri písaní tohto článku ChatGPT obdaril:

1/ Prečo sa kreatívny riaditeľ počas víkendu nudí? Lebo sa mu nezdá, že by boli jeho myšlienky dosť originálne.

2/ Prečo sa marketéri stávajú dobrými šéfkuchármi? Lebo vedia, ako spraviť skvelú kampaň!

🤷‍♂️


Tags :