logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

ČSOB Bratislava Marathon.

Kategória:

Performance

Klient:

BeCool

Predstavenie klienta

 

ČSOB Bratislava Marathon sú ikonické bežecké preteky naprieč Bratislavou pre domácich i zahraničných bežcov z viac ako 50 krajín. Ide o rodinné bežecké podujatie v meste milujúcom beh, kde je víťazom každý, kto sa postaví na štart a prekoná sám seba. Dosiaľ prebehlo 18 ročníkov maratónu a viac ako 112-tisíc účastníkov zabehlo viac ako 1,6 milióna kilometrov. 

Zadanie

 

Pandemické roky výrazne ovplyvnili celý svet a tieto preteky nevynímajúc. Organizátori eventu sa preto rozhodli podporiť povedomie o pretekoch v zahraničí i na Slovensku a zvýšiť tak počet účastníkov pretekov.

 
Ciele

 

Cieľom kampane bolo rozšírenie povedomia o pretekoch najmä v okolitom zahraničí a prilákanie väčšieho počtu bežcov na tento unikátny športový event pre fanúšikov behu a aktívnych športovcov.

Stratégia

 

Kampaň sme viedli iba v online a pred jej spustením sme vytvorili stratégiu, v ktorej sme zohľadnili reklamné formáty, ktoré sú atraktívne pre ľudí na sociálnych sieťach. Reklamné videá sme nasadili na Google, Facebook a Instagram. Kampane boli spustené v 5 krajinách a 5 jazykových mutáciách. Prvá fáza kampane začala prebiehať v decembri, kde sme cielili na ľudí, ktorí by štartovné radi dali ako vianočný darček. Okrem záujmového cielenia na nové publikum sme využili aj mailingový zoznam bývalých účastníkov. Z nich sme na Facebooku vytvorili podobné publikum, tzv. lookalike. Druhá fáza bola zameraná len na zahraničné publikum. Cielili sme ju na akvizičné a v menšom podiele aj na remarketingové publikum. 

 
Kreatíva

 

Využívali sme realistické fotografie a videá s motivačnými bežeckými headlinami v piatich jazykoch. 

Výsledky

 

Kampane sme mohli ešte pred ukončením vypnúť, nakoľko sa naplnili kapacity podujatia. Klientovi sme preto ušetrili časť z investície do reklamy. Krajiny s najlepšími kampaňovými metrikami Poľsko a Maďarsko mali medziročné nárasty nákupu štartovného až 462% (PL) a 200% (HU). Zo zahraničných účastníkov ročník 2023 dosiahol o 129 % viac nákupov štartovného ako v roku 2022. Celkovo ročník 2023 dosiahol o 50 % viac nákupov štartovného ako v roku 2022.

Medziročný nárast

129%

zahraničných účastníkov
závodu

Medziročný nárast

50%

účastníkov závodu

Medziročný nárast

462%

pretekárov z Poľska

Vyjadrenie od klienta

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s. When an unknown printer took a galley. It has survived not only five centuries, but also the leap essentially unchanged.

P. Pukalovič

Riaditeľ