logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Cenové porovnávače Mergado PPC July 27, 2020

Príprava dát do Google Ads vyhľadávacích kampaní pomocou Mergada

Written by Adam

comments 0

Mergado nie je len skvelý nástroj na správu inzercie na cenových porovnávačoch, ale dobre poslúži aj pri príprave dát do niektorých kampaní v Google Ads, či Skliku. Okrem klasických “feedových” kampaní akými sú Google Shopping, DSA, či dynamický remarketing môžeme pomocou Mergada spracovať dáta aj na klasické vyhľadávacie kampane produktom, kategóriám, či značkám. A to všetko napríklad za pomoci klasického Google Shopping feedu.


Na aké Google Ads kampane je možné Mergado využiť?

Okrem bežných feedových kampaní vieme Mergado použiť aj pri príprave dát na produktové či kategorické vyhľadávacie kampane. Ako príklad využitia si môžeme uviesť situáciu e-shopu, ktorý má stovky / tisíce produktov a pre každý produkt chce vytvoriť reklamu vo vyhľadávacej sieti na Google. Rovnako dobre poslúži Mergado aj pre e-shop, ktorý má veľa kategórií, pričom opäť chce každej kategórií vytvoriť reklamu vo vyhľadávacej sieti.


Aké výhody Mergado prináša?

Medzi hlavné výhody použitia Mergada na prípravu vyhľadávacích kampaní je obrovská úspora času a pomerne rýchla príprava inzerátov na základe špecifických dát pre každý produkt / kategóriu. Predstavme si e-shop s niekoľko sto produktami, pričom na každý z produktov potrebuje vytvoriť samostatnú reklamu. Vytvárať tieto reklamy manuálne by bolo veľmi časovo náročné a pravdepodobne aj neefektívne. Pomocou Mergada, vhodných vstupných dát a nástroja na import dát do Google Ads (prípadne Skliku) je možné tieto reklamy vytvoriť behom pár hodín, pričom každá reklama bude špecifická pre konkrétny produkt.


Čo k tomu potrebujeme?

Mergado, zdrojové dáta (napr. XML feed) a nástroj na prepojenie dát (upraveného feedu) s Google Ads (napr. PPC Bee).


Ako to funguje?

Princíp je jednoduchý – do Mergada nahráme vstupné dáta o produktoch / kategóriách (najčastejšie vo forme XML feedu), ktoré následne upravíme podľa požiadaviek na výsledné reklamy – využijeme to, že feed obsahuje informácie o produktoch, ktoré vieme použiť v reklamách (názov produktu, cena, popis,…), stačí len dáta vhodne upraviť.. Takto upravený feed nahráme do niektorej z aplikácií na prepojenie s Google Ads a vďaka predpripraveným dátam už len “poskladáme” reklamy a môžeme inzerovať. Produktový feed obsahuje informácie o všetkých produktoch a preto postačí vytvoriť “šablóny” pre jednotlivé zložky reklamy a každý produkt bude mať vďaka vlastným dátam z feedu reklamný text, či kľúčové slová prispôsobené na mieru.


Automatická aktualizácia dát a reklám

Skvelá výhoda tohoto systému vytvárania produktových vyhľadávacích reklám pri správnom použití a nastavení je, že tieto reklamy sa budú aktualizovať automaticky na základe dát v použitom produktovom feede. Ak je feed pravidelne aktualizovaný, automaticky budete mať aktuálne aj všetky dáta v reklamách. Ak sa napríklad zmení cena produktu na webe, cena sa aktualizuje aj v reklamnom texte. Ak sa vypredá nejaký produkt, prípadne sa produkt skryje / vymaže z e-shopu, reklama na tento produkt sa pozastaví. Plati to aj naopak – ak do e-shopu nový produkt pribudne, automaticky je možné nechať vytvoriť novú reklamu pre tento produkt.


Príprava vyhľadávacích kampaní krok za krokom

Celý postup prípravy kampaní si ukážeme na konkrétnom príklade e-shopu s vínom. Našim cieľom bolo vytvoriť reklamy na všetky vína z ponuky. Celkovo bolo v ponuke viac ako 500 produktov, tým pádom by manuálna tvorba týchto reklám bola zdĺhavá a neefektívna.

 1. voľba a príprava vstupných dát (feedu)

 2. úprava feedu podľa požiadaviek

 3. príprava doplnkových elementov a údajov

 4. príprava konkrétnych elementov reklamy (nadpisy, popisy,…)

 5. kontrola výstupných dát

 6. prepojenie výstupných dát s Google Ads

 7. spustenie a optimalizácia reklám


1. Voľba a príprava vstupných dát

Základom pre tvorbu reklám je kvalitný feed, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré chceme použiť v reklamách, či kľúčových slovách. Medzi základné elementy vo feede patria určite hlavne názov, cena a URL, pre lepšiu segmentáciu produktov je vhodné vo feede mať aj kategóriu, IDa skladovú dostupnosť. V našom prípade sme použili XML feed pre Google Nákupy, ktorý všetky tieto informácie obsahuje. Použiť môžete prakticky akýkoľvek XML feed (či .csv súbor / feed), ktorý obsahuje informácie, ktoré potrebujete.


2. Úprava feedu podľa požiadaviek

Medzi základné úpravy feedu v našom prípade patrilo skrytie produktov, ktoré nie sú skladom a skrytie elementov vo výstupnom feede, ktoré nebudeme potrebovať (napr. elementy s odkazmi na obrázky). Je vhodné mať výstupný feed čo “najčistejší”, aby bola následná práca a zostavovanie inzerátov prehľadnejšie a rýchlejšie. Medzi ďalšie klasické úpravy feedov môže byť napr. skrytie produktov, ktoré majú nízku cenu/maržu, prípadne tvoria len marginálnu časť sortimentu, ktorá sa neoplatí propagovať týmto spôsobom.


3. Príprava doplnkových elementov a údajov

V niektorých špecifických prípadoch budete potrebovať dáta nad rámec dostupných dát vo feede, prípadne budete potrebovať pripraviť elementy, ktoré budú obsahovať určitú časť iného elementu, či niektoré elementy zlúčiť do jedného. V našom prípade sme si potrebovali pripraviť element, ktorý by obsahoval len ročník. Z elementu TITLE sme si jednoduchým regulárnym výrazom “vytiahli” ročník do samostatného elementu. Tento údaj následne použijeme v reklamách priamo v nadpisoch.

Druhou dôležitou úpravou bolo “očistiť” názov produktu od ročníka aj objemu, aby sme dostali len názov vína. Opäť sme použili jednoduchý regulárny výraz a pravidlo najít a nahradit, ktorý nám odstránil všetko, za medzerou a prvým číslom (resp. túto časť názvu nahradil ničím), vďaka čomu sme dostali samostatný názov vína.


4. Príprava konkrétnych elementov reklamy

Po úprave vstupných dát máme všetko pripravené na tvorbu samotných reklám. Medzi elementy reklamy, ktoré si môžeme pripraviť v Mergade patria najmä nadpisy, popisy a kľúčové slová. URL produktov zostáva v drvivej prípade nezmenená a je pripravená už vo vstupnom feede a nie je nutné tento element nijak upravovať.

V našom prípade sme si údaje do reklám pripravili takto:

 1. nadpis = NAZOV_BEZ_ROCNIKU (čistý názov vína bez ročníku a objemu)
 2. nadpis = ročník ROCNIK (ročník + konkrétny ročník vína, napr. ročník 2008)
 3. nadpis = už od CENA

 1. popis = Prvotriedne víno NAZOV_BEZ_ROCNIKU ROCNIK.
 2. popis = Viac ako 20 ročné skúsenosti s predajom a degustáciou svetových vín.

 1. kľúčové slovo = NAZOV_BEZ_ROCNIKU ROCNIK
 2. kľúčové slovo = ROCNIK NAZOV_BEZ_ROCNIKU
 3. kľúćové slovo = víno NAZOV_BEZ_ROCNIKU ROCNIK

 • ďalšie možné kombinácie slova víno / wine s názvom a ročníkom vína

Ukážka “skladania” niektorých častí reklám v Mergade:

Uvedené ukážky sú len malou časťou z použitých nadpisov, popisov a kľúčových slov, slúžia len ako vzor a ukážka, ako môžeme pomocou Mergada kombinovať texty a elementy z feedu, aby každá reklama bola jedinečná a na mieru danému produktu. Ideálne je pre každý produkt vytvoriť viacero reklám a teda v Mergade nastaviť viacero šablón.

Ukážka časti pravidiel v Mergade na naplnenie potrebných elementov reklám:


5. Kontrola výstupných dát

Po dokonćení všetkých úprav feedu a častí inzerátov nasleduje finálna kontrola pred odoslaním. Naše dáta pre každý produkt vyzerali takto:


6. Prepojenie výstupných dát s Google Ads

Keďže pomocou výstupného feedu ani Mergada nie je možné nahrať dáta priamo do Google Ads, je nutné využiť niektorú z dostupných aplikácií na import dát z feedu do Google Ads. (napr. PPC Bee). Po nahratí feedu stačí zvoliť ktoré elementy budú na akej pozící (čo bude nadpis, čo bude popis, aká bude url,…), zvoliť kľúčové slová a o všetko ostatné sa nástroj postará. Veľmi prínosné je umiestnenie každého produktu do samostatnej reklamnej skupiny, vďaka čomu je možné sledovať výkon jednotlivých produktov a prípadné nevýkonné reklamy vypnúť.


7. Kontrola a optimalizácia

Po nahratí reklám do reklamného úćtu a následnom spustení je nutné najmä zo začiatku výkonnosť podrobne sledovať a reagovať na problémy, ktoré sa môžu objaviť. Môže sa napríklad stať, že vaše kľúčové slová budú chytať rôzne nerelevantné vyhľadávacie dopyty (napr. nám sa stalo, že víno s názvom “de france” chytalo vo frázovej zhode aj dopyty ako “tour de france”, iné víno s názvom “canon” sa zobrazovalo na dopyty súvisiace so značkou elektroniky Canon). Tieto problémy je vhodné podchytiť čo najskôr a vhodne vyplniť vylučujúce kľúčové slová, prípadne používať len kľúčové slová presne popisujúce konkrétny produkt ktorý inzerujete.


Vďaka týmto 7 krokom dokážete vytvoriť pomerne rýchlo a jednoducho stovky, či tisíce reklám pre celý váš sortiment, čo by inak zabralo desiatky hodín ručnej práce. Nevýhodou je, že produkty budú mať takmer rovnaké reklamné texty, resp. šablóny reklamných textov. Následne je pre najpredávanejšie a najkľúčovejšie produkty z vášho sortimentu vhodné vyhľadávacie kampane ešte viac “vylepšiť” a venovať im špecifickú pozornosť – tento krok si už vyžaduje manuálnu tvorbu reklám, čo je zdĺhavejšie, no môže sa to rýchlo vyplatiť.


TIP pri tvorbe kampaní na kategórie/značky

Ak nemáte k dispozícií feed kategórií / značiek a radi by ste vytvorili rýchlo a efektívne kampane aj na tieto skupiny produktov, dobre vám poslúži pravidlo Import datového souboru, vďaka ktorému si nahráte dáta do Mergada prostredníctvom pripravej tabuľky dát, ktorá môže vyzerať napríklad takto:


Na záver niekoľko tipov, na ktoré netreba zabudnúť pri tomto type kampaní

→ ubezpečte sa, že váš feed je aktuálny a pravidelne sa aktualizuje (min. raz denne)

→ vytvárajte reklamy len tým produktom, ktoré máte skladom

→ produkty, ktoré sú pre vás nezaujímavé (napr. z hľadiska marže/predajnosti) z feedu hneď skryte, aby vám zbytočne nemíńali rozpočet

→ v prípade obmedzeného rozpočtu začnite len s malým počtom (napr. najpredávanejšie) produktov pre dosiahnutie čo najvyššej výkonnosti

→ pravidelne kontrolujte výkonnosť a aktuálnosť reklám


Tags :