logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Marketing PPC February 21, 2024

Consent Mode V2 – Marec je za rohom

Written by Michal

comments 0

Ako už bolo dlho avizované, rok 2024 sa bude niesť v znamení viacerých zmien, a to ukončením podpory Cookies tretích strán v prehliadačoch Chrome a zavedením nového Consent Módu pre služby. Týkať sa bude všetkých, ktorí merajú svoje dáta s využitím služieb Google ako sú Google Analytics 4, Google Ads, Search Ads 360 a ďalších. Marec je za rohom, preto bude potrebné spraviť zmeny pri Consent Mode na vašich weboch. 

V tomto článku vám priblížime ako si s danou zmenou poradiť.


Prečo by ste mali 6. marca spozornieť?

Ak chcete ďalej zlepšovať vaše údaje o identifikačné informácie z cookies, posielať údaje pre remarketing alebo rozšírené konverzie do systémov Google, táto zmena vás ovplyvní! Zároveň správnym nastavením lišty zabezpečíte súlad s aktuálnou legislatívou.

 

Tu sú kľúčové dôvody, prečo weby potrebujú Consent Mode v2:

  • Prispôsobenie súhlasu užívateľa

Consent Mode v2 umožňuje webovým stránkam dynamicky prispôsobiť, ako sa spracúvajú dáta užívateľov (napríklad cookies pre sledovanie alebo analytiku), na základe stavu súhlasu, ktorý užívateľ poskytol. To znamená, že weby môžu rešpektovať preferencie užívateľov týkajúce sa súkromia.

  • Zlepšená kompatibilita s reguláciami 

Vzhľadom na prísne predpisy o ochrane dát, ako je GDPR, je pre webové stránky kriticky dôležité, aby dodržiavali pravidlá týkajúce sa súhlasu s cookies. Consent Mode v2 pomáha webom zabezpečiť súlad týchto pravidiel tým, že poskytuje nástroje na správu súhlasov a zaznamenávanie preferencií užívateľov.

  • Lepšie pochopenie správania užívateľov

Aj keď užívateľ odmietne určité typy cookies, Consent Mode v2 umožňuje webovým stránkam zbierať základné údaje o používaní stránok v anonymizovanej forme. To pomáha webovým stránkam získavať dôležité informácie o tom, ako užívatelia interagujú s ich obsahom, aj keď je súhlas s cookies obmedzený.

  • Flexibilita a prispôsobenie

Consent Mode v2 poskytuje webom flexibilitu pri implementácii rôznych stratégií súhlasu, čo im umožňuje lepšie prispôsobiť sa rôznym legislatívnym požiadavkám a preferenciám užívateľov v rôznych jurisdikciách.

  • Podpora pre reklamné a analytické služby

Consent Mode v2 pomáha zabezpečiť, aby reklamné a analytické služby (ako sú tie od Google) mohli byť stále efektívne používané na webových stránkach, aj keď je ukladanie dát a prístup k nim obmedzený na základe súhlasu užívateľa.
Rozdiel medzi Cookies lištou a Consent Mode

Pred tým ako si viac povieme o samotnej implementácii, mali by sme si vysvetliť zásadné rozdiely medzi pojmom Cookies lišta a Consent Mode.

 

Cookies lišta (Cookie banner) a Consent Mode sú dva rôzne nástroje, ktoré slúžia na spracovanie súhlasu používateľa v kontexte webových cookies a súkromia na internete. Hoci majú podobný účel, líšia sa v tom, ako sú implementované a ako fungujú. Poďme si tieto rozdiely podrobne vysvetliť:

 

Cookies lišta (Cookie Banner)

Účel: Cookies banner je vizuálne upozornenie alebo lišta, ktorá sa zobrazí na webových stránkach pri prvej návšteve používateľa. Jej cieľom je informovať používateľa o používaní cookies na stránke a požiadať o jeho súhlas.

Funkčnosť: Používateľ má možnosť prijať všetky cookies, odmietnuť ich alebo vybrať špecifické kategórie cookies, ktoré chce povoliť. Tento proces súhlasu je potrebný pre splnenie právnych požiadaviek v mnohých jurisdikciách, ako je Európska únia pod GDPR.

Implementácia: Cookies lišta musí byť navrhnutá tak, aby bola jasne viditeľná a informovala používateľa o používaní cookies predtým, než sú akékoľvek cookies uložené na zariadení používateľa (okrem nevyhnutne potrebných cookies).

Consent Mode (Režim súhlasu)

Účel: Consent Mode je technológia od Google, ktorá umožňuje webovým stránkam prispôsobiť správanie svojich nástrojov na sledovanie (ako Google Analytics a Google Ads) na základe stavu súhlasu s cookies používateľa.

Funkčnosť: Consent Mode umožňuje webovým stránkam zachovať určitú úroveň sledovania a merania konverzií aj v prípade, že používateľ odmietne používanie cookies. To sa dosahuje prostredníctvom použitia agregovaných a anonymizovaných dát bez použitia cookies, ktoré by identifikovali používateľa.

Implementácia: Vyžaduje technické zasiahnutie do kódu stránky, kde sa nastavujú parametre pre Consent Mode v závislosti od súhlasu, ktorý používateľ poskytol. Tento režim je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s rôznymi nástrojmi na správu súhlasu, vrátane cookies líšt.

 

Cookies lišta je primárne zameraná na získanie súhlasu používateľa a informovanie ho o používaní cookies. Consent Mode je technologické riešenie, ktoré umožňuje stránkam prispôsobiť svoje sledovacie a analytické nástroje na základe udeleného súhlasu, s cieľom minimalizovať vplyv na zber dát, ak používateľ cookies odmietne.

 

Aktuálna verzia, Google Consent Mode 1.0

Aby sme vedeli rozdiel medzi starým a novým Consent Mode, priblížime si ako na režim súhlasu pozeralo doteraz. Režim sa zameriava na dva hlavné typy dátových operácií, ktoré sú úzko spojené s cookies a podobnými technológiami: meranie a reklamu. Parametre, ktoré Consent Mode rieši, sú teda rozdelené do týchto dvoch kategórií:

ad_storage – Tento parameter rieši súhlas používateľa s ukladaním dát relevantných pre reklamu. Ak používateľ súhlasí s používaním cookies pre reklamné účely, ad_storage je nastavený na granted, čo umožňuje službám ako Google Ads využívať cookies pre cielenie, optimalizáciu reklám.

analytics_storage – Tento parameter sa týka súhlasu používateľa s ukladaním dát pre analytické účely. Ak je súhlas udelený, analytics_storage bude nastavený na granted, čo dovoľuje službám ako Google Analytics používať cookies pre zber dát o interakciách používateľa na webe, čo pomáha v analýze a zlepšovaní webového obsahu a používateľskej skúsenosti.

 

Nový Google Consent Mode 2.0

Cieľom tohto opatrenia je dostať produkty Google do súladu so zákonom o digitálnom marketingu v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

K existujúcim dvom parametrom Google pridáva dva nové. Majú rovnaký cieľ – vyžiadať si súhlas od užívateľa.

ad_user_data – monitoruje súhlas užívateľa na poskytnutie užívateľských dát službám Googlu na reklamné účely.

ad_personalization – monitoruje súhlas užívateľa na zacielenie personalizovaných reklám službami (produkty) Googlu.

 

Aké sú možnosti implementácie?

Implementácia Google Consent Mode v2 prichádza v dvoch variantách: základná verzia a pokročilá verzia. Tieto dve verzie poskytujú flexibilitu v konfigurácii a použití, aby lepšie vyhovovali rôznym potrebám webových stránok a online služieb v súlade s požiadavkami na súhlas používateľov a zásadami ochrany súkromia.

 

 

Základná verzia

Ak používateľ zamietne Cookies lištu, všetky Google Tagy sú zablokované a na servery Google sa neposielajú žiadne dáta. Po interakcii používateľa s lištou sa súhlasy prispôsobia a v prípade súhlasu je povolené odosielanie dát pomocou Google Tagov.

V tomto režime, v prípade nesúhlasu alebo bez udelenia súhlasu, do serverov Google neodchádzajú žiadne anonymizované (cookieless) signály. resp. “pingy”, ktoré by vedeli “dokresliť” dáta.

Anonymizované pingy poskytujú základné informácie o interakciách používateľov s webovou stránkou alebo reklamou, ako sú zobrazenia stránok alebo kliknutia, bez použitia identifikovateľných cookies. Tieto informácie môžu byť použité na vytváranie agregovaných reportov o návštevnosti a efektivite reklám, čo umožňuje webovým stránkam a reklamodarcom optimalizovať svoje online stratégie aj bez osobných údajov používateľov.

Pri tomto spôsobe odosielania je do reklamných systémov poslaných menej dát v porovnaní s pokročilou verziou! Modelovanie konverzií je preto menej presné – opiera sa iba o dáta od používateľov, ktorí súhlas s odoslaním skutočne udelený majú.

 

Rozšírená verzia

Na rozdiel od základnej verzie, rozšírená verzia umožňuje zbierať anonymizované (cookieless) signály resp. “pingy”.

Tým pádom, keď používateľ interaguje s Cookies lištou, dôjde k aktualizácii súhlasov, na základe ktorých sa aktivujú Google Tagy (značky) pre kategórie, s ktorými používateľ vyjadril súhlas.

Tento pokročilý prístup tiež umožňuje, aby sa tagy mohli spustiť ešte pred akoukoľvek interakciou používateľa Cookies lištou, a to vďaka selekcii a úprave špecifických dát, ktoré majú byť tagmi odoslané. Hodnoty neuložených cookies sa nezaznamenávajú ani neodosielajú, napríklad sa neumožní personalizácia reklamných služieb.

 

Myslíte si, že je potrebné vylepšiť nastavenia súhlasu s cookies na vašej internetovej stránke? Potrebujete nájsť ideálne riešenie pre efektívnu správu súhlasov? Kontaktujte nás a radi vám poskytneme bližšie informácie.

Tags :