logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Analytics Marketing PPC October 12, 2022

Čo nás čaká prechodom na Google Analytics 4?

Written by Martina

comments 0

Google Analytics je celosvetovo najpopulárnejší nástroj na webovú analytiku. Jeho aktuálna verzia Universal Analytics, ktorá tu s nami bola približne 10 rokov, sa blíži ku koncu svojej existencie a o slovo sa hlási nová verzia – Google Analytics 4. Obe verzie zhromažďujú a vizualizujú údaje o návštevnosti a správaní používateľov, ale každá to robí trochu inak. V tomto článku si vysvetlíme rozdiely medzi jednotlivými verziami a aj to, čo nás čaká prechodom z Universal Analytics na Google Analytics 4.


V krátkosti o Google Analytics

Google Analytics je bezplatný webový nástroj od Googlu (s možnosťou prechodu na platenú verziu Google Analytics 360), ktorý nám umožňuje zbierať a sledovať dáta o návštevách a návštevníkoch webov a o používateľoch aplikácií. Prostredníctvom Google Analytics dokážeme zbierať a analyzovať údaje takmer o všetkom, čo sa deje na webe. Vieme, z akých zdrojov prišli návštevníci, čo robili počas jeho prehliadania, na aké miesta klikali, z akých zdrojov nakúpili, čo nakúpili, v akej hodnote a mnohé ďalšie užitočné informácie.

 

Google Analytics nám dokáže pomôcť aj pri optimalizácii reklamných kampaní a pri rozhodnutiach, do ktorých kanálov máme investovať peniaze. Vieme na základe merania zistiť, ktoré zdroje nám prinášajú najviac konverzií a ktoré produkty sú na webe najpredávanejšie. Tiež vieme určiť ideálneho, resp. typického zákazníka na základe nazbieraných údajov.

 

Koniec Universal Analytics

Google oznámil, že Universal Analytics (v neplatenej verzii) prestane spracovávať dáta 1. júla 2023. Universal Analytics bude fungovať naďalej, ale už nebude Google pre platformu poskytovať aktualizácie ani bezpečnostné záplaty. Po tomto dátume budeme mať prístup k údajom, ktoré boli do tejto doby spracované, minimálne ďalších 6 mesiacov. Počas tohto obdobia budeme mať poslednú možnosť exportovať svoje historické údaje a zachovať si ich. My však odporúčame prejsť na Google Analytics 4 hneď, hoci je ešte plne prístupná platforma Universal Analytics. Vďaka okamžitému prechodu bude možné vzájomne porovnávať údaje v reálnom čase a zoznámiť sa s novými funkciami a rozhraním.


Dátum úplného ukončenia a fungovania vlastníctiev Universal Analytics ešte nie je presne stanovený, avšak po jeho ukončení už neuvidíme prehľady služby Universal Analytics v rozhraní služby Analytics ani nebudeme mať prístup k údajom služby Universal Analytics cez API. Preto odporúčame zálohovať dáta ešte predtým, ako definitívne skončí Universal Analytics (do konca roka 2023).

   

Google Analytics 4

Základným princípom novej verzie Google Analytics 4 je takzvaný event-based model, čo predstavuje model založený primárne na eventoch, teda udalostiach. V predchádzajúcej verzii – Universal Analytics – sme mali viacero typov informácií, ktoré sa odosielali do Google Analytics – zobrazenie stránky, udalosti (vyplnenie formulára, pridanie do košíka,…) alebo transakcie.

 

Zbierali sa rôzne typy informácií a s každou informáciou sme mohli ďalej pracovať iným spôsobom. Tieto údaje sa zobrazovali v rôznych častiach rozhrania. V novom Google Analytics 4 sa všetky tieto informácie spracúvajú ako udalosti. V jednoduchosti povedané, všetko, čo používateľ na webe vykonáva je udalosť.

 

 

Čo nás čaká s prechodom na Google Analytics 4 a aké rozdiely môžeme očakávať?

1) Nový dátový model

Základným rozdielom medzi UA a GA4 je dátový model.

Universal Analytics používal model založený na reláciách. To znamená, že informácie sú usporiadané podľa relácií (interakcií medzi používateľom a stránkou). V rámci každej relácie je viacero prístupov (hitov), ako napríklad zobrazenie stránky, udalosti (vyplnenie formulára, pridanie do košíka,…) či transakcie.

Google Analytics 4 využíva takzvaný model založený na udalostiach, a teda všetko, čo používateľ na webe vykonáva, je udalosť.

Porovnanie toho, ako evidujú rôzne aktivity na webe Universal Analytics a Google Analytics 4

 

2) Sledovanie aplikácií a využitie viacerých zdrojov dát

  Google Analytics 4 poskytuje možnosť sledovania údajov webových stránok a zároveň aj sledovanie údajov z aplikácií v rovnakom vlastníctve (v Universal Analytics takáto možnosť nebola). V Google Analytics 4 je možné sledovať viacero zdrojov dát, takzvaných dátových streamov, čo je v podstate tok údajov z webu alebo aplikácie do Google Analytics. Existujú 3 typy streamov, ktoré je možné kombinovať, a to stream z webu, z aplikácie pre Android a z aplikácie pre iOS.

    

  3) Rozdiely v dátových limitoch

   V Universal Analytics bol stanovený a limitovaný počet udalostí, ktoré bolo možné sledovať v bezplatnej verzii, ako napríklad 500 prístupov (hitov) na reláciu a 10 miliónov hitov mesačne.

   V Google Analytics 4 nie je samotný počet udalostí ani počet jedinečných udalostí obmedzený, obmedzená je ale ich forma zbierania. Napríklad je obmedzený počet znakov v názve udalosti (40), počet parametrov, ktoré je možné odoslať s jednou udalosťou (25), počet publík (100) alebo počet konverzií (30).

   Podrobný zoznam obmedzení je k dispozícii v nápovede pre Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/9267744?hl=sk

    

   4) Miera odchodov a miera zapojenia

    V Universal Analytics sme pracovali so zradnou metrikou – miera okamžitých odchodov. Táto metrika predstavuje, aké percento relácií skončilo len jedným odoslaným prístupom (hitom) do Google Analytics (napríklad zobrazenie len jednej stránky).

    V Google Analytics 4 prichádzajú nové metriky – engaged session a engagement rate. Engaged session (relácia s interakciou) je relácia, počas ktorej došlo minimálne k 2 zobrazeniam stránky (page_view), splneniu konverzie alebo k aktívnemu zobrazeniu stránky dlhšiemu ako 10 sekúnd. Engagement rate (miera zapojenia) je jednoduchý podiel relácií s interakciou a všetkých relácií. Vo svojej podstate tak predstavuje presný opak metriky bounce rate (miera okamžitých odchodov).

     

    5) Bezplatný prístup k BigQuery

     V Google Analytics 4 je prepojenie so službou BigQuery bezplatné – v Universal Analytics bola táto služba sprístupnená iba pre platené vlastníctva Analytics 360.

     BigQuery je okrem iného úložisko dát, v ktorom je možné uchovávať a manipulovať s veľkým objemom dát. Pre lepšie pochopenie, BigQuery môžeme prirovnať k veľmi výkonným Excel (alebo Google Sheets) tabuľkám. BigQuery poskytuje viacero funkcií a umožňuje spracovávať násobne väčšie objemy dát ako v prípade bežných tabuľkových editorov. Pre predstavu, limit pre Google Sheets je 10 000 000 buniek, BigQuery si hravo poradí s tabuľkami s miliardami riadkov. Je to teda vhodná cesta na uchovávanie veľkého množstva dát, akými sú aj dáta zo služieb Google Analytics (či iných služieb a reklamných systémov). BigQuery poskytuje plný prístup k raw dátam, dlhodobé uchovanie dát a tiež prístup k dátam bez súhlasu s cookies.

     Nevýhodou BigQuery je, že sa jedná o platenú službu, ktorej cena závisí od objemu dát, ktoré sa cez ňu spracujú alebo uchovávajú. S výnimkou veľkých webov a webov s veľkým objemom udalostí je však cena BigQuery spravidla v jednotkách, maximálne desiatkach € mesačne. Taktiež nie je výnimkou, že menšie weby sa zmestia do prvého 1 TB spracovaných dát, ktorý majú každý mesiac k dispozící zadarmo. Viac o cene BigQuery tu: https://cloud.google.com/bigquery/pricing

         

     6) Štruktúra účtu

      V Universal Analytics sme boli zvyknutí na štruktúru účtu na 3 úrovniach. 

       

      Účet – v ktorom môžeme mať viacero vlastníctiev.

      Vlastníctvo – spravidla jedno vlastníctvo pre každú doménu alebo aplikáciu.

      Zobrazenie – v ktorom sa nám zobrazujú filtrované dáta – napríklad tie, bez internej návštevnosti, alebo dáta z jedného zdroja návštev.

      V Google Analytics 4 zostala štruktúra iba na 2 úrovniach – Účet a Vlastníctvo.

       

       

      7) Relácie

       Aj napriek tomu, že zásadnou zmenou, ktorú priniesol Google Analytics je väčší dôraz na udalosti, používateľov a nižší dôraz na relácie, táto metrika je stále dôležitá a dostupná. Mení sa však spôsob jej počítania, resp. podmienky začiatku novej relácie.

        

       V Universal Analytics nová relácia začala vždy po uplynutí časového limitu relácie (predvolene 30 minút nečinnosti), o polnoci alebo pri zmene zdroja, z ktorého používateľ prišiel. V praxi to znamenalo, že ak používateľ prišiel napríklad z kampane na Facebooku a o chvíľu z organického vyhľadávania, započítal sa nám v 2 reláciách.

        

       V Google Analytics 4 sa pri zmene zdroja ani úderom polnoci nová relácia nezačne. Zostala len podmienka nečinnosti – po 30 minútach nečinnosti sa v prípade novej aktivity začne nová relácia (tento čas je možné upraviť v nastaveniach vlastníctva).

        

       Aké sú kroky pri prechode na GA4?

       Nasadenie Google Analytics 4 sa v princípe nelíši od nasadenia pôvodnej verzie Universal Analytics. Mení sa najmä spôsob zbierania a spracovávania udalostí a malo by sa zmeniť aj to, ako nad dátami z webu premýšľame (súbor udalostí, ktoré používatelia robia v čase).

        

       1) Ako prvé je potrebné si založiť Google Analytics 4. To spravíme jednoducho, keď prejdeme do Správcu a na úrovni vlastníctva využijeme asistenta nastavenia GA4 alebo jednoducho cez + vytvoríme nové vlastníctvo – automaticky sa nám vytvorí vlastníctvo GA4.

        

        

       2) Ako druhé je potrebné nainštalovať kód sledovania na svoj web alebo aplikáciu, z ktorých chceme zbierať údaje. Implementácia údajov do GA4 je možná priamo cez web systém, plugin, cez programátora alebo prostredníctvom GTM, ktoré odporúčame.

        

         

        3) Po založení a nainštalovaní kódu treba nastaviť základné nastavenia vlastníctva. Ide napríklad o atribučný model, uchovávanie dát a podobne.

         

         

        4) Ďalším odporúčaným krokom je prepojenie Google Analytics 4 s nástrojmi ako Google Ads, Google Merchant Center, Google Search Console či Google BigQuery.

         

         

        5) Predposledným a tiež dôležitým krokom je spísanie aktivít, ktoré chceme merať a následné nastavenie týchto udalostí v GTM alebo priamo na webe.

         

        6) A posledným hlavným krokom je overenie správnosti konfigurácie. Prostredníctvom funkcie DebugView môžeme hneď overiť správnosť prenášania dát z prepojených zariadení.

         


        Predstavili sme si základné rozdiely medzi Google Analytics 4, Universal Analytics a základný spôsob implementácie. Je len na vás, či prejdete na novú verziu skôr alebo neskôr. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, v druhej polovici roka 2023 sa Google Analytics 4 stane jedinou funkčnou verziou Google Analytics.

         

        Ak si neviete dať rady alebo potrebujete s niečím pomôcť, kontaktujte nás a radi vám s prechodom na Google Analytics 4 pomôžeme.


        Tags :