logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Cenové porovnávače Mergado PPC August 25, 2020

Cenotvorba na základe konkurencie na Heureke

Written by Adam

comments 0

Pri nákupe na internete vstupuje do rozhodovacieho procesu množstvo faktorov ako napríklad dostupnosť, značka a jej obľuba, recenzie a samozrejme – cena produktu. Cena produktu je stále dôležitý údaj pri rozhodovaní v nákupnom procese zákazníka, v niektorých prípadoch hrá cena hlavnú a jedinú úlohu pri rozhodovaní. V dnešnej dobe na e-shopovom trhu bojovať iba cenou nemá dlhodobý zmysel z obchodného, ani ekonomického hľadiska, avšak poznať minimálnu, priemernú, či maximálnu cenu, za ktorú ponúka produkt konkurencia je určite prospešné.


Ako zistiť ceny konkurencie?

Cenové porovnávače nie sú len zdrojom návštevnosti a konverzií, poskytujú aj veľké množstvo dát, ktoré viete využiť pri prevádzkovaní e-shopu, najmä pri práci so sortimentom a cenami. Heureka ako najväčší a najobľúbenejší porovnávač na Slovensku a v Česku poskytuje týchto cenných dát veľmi veľa. Je veľmi jednoduché zistiť ceny predajcov pre produkt, ktorý ponúka aj váš e-shop – stačí si zadať názov produktu do vyhľadávania a vidíte ponuky konkurentov vrátane cien produktu, cien dopravy, či dostupnosti. Veľmi jednoducho si viete porovnať vašu ponuku s ponukami konkurencie a vyhodnotiť tak, či ste príliš drahý, priemer, či dokonca “zbytočne” lacný a pripravujete sa tak o zisk. Prechádzať takto produkt po produkte by bolo, najmä pre väčšie e-shopy, veľmi zdĺhavé a neefektívne. Hromadne to vyriešiť môžete pomocou nástroja Mergado v kombinácií s jeho aplikáciami Bidding Fox a Bidding Fox Elements.


Ukážka výstupných dát

Príprava, export a následná úprava dát do finálnej podoby môže mať rôznu formu, v závislosti od toho, aké údaje potrebujete exportovať.

V našom príklade exportujeme okrem ITEM_ID a názvu produktu len základné údaje ako cena produktu, cena najlacnejšieho konkurenta, počet e-shopov, pozícia v kategórií (popularita produktu) a pozícia podľa ceny. Na základe týchto údajov si dodatočne v exceli pripravíme vzorce a stĺpce na výpočet cenových rozdielov a niektoré stĺpce doplníme podmieneným formátovaním pre lepšiu prehľadnosť.

V našom prípade výsledné dáta vyzerajú takto:


Následná práca s dátami

Túto tabuľku a dáta vieme použiť na následné precenenie sortimentu, prípadne len interný prehľad cien oproti konkurencií. V tabuľke si vieme rýchlo a prehľadne filtrovať produkty, ktoré sú drahšie ako konkurencia, najlacnejšie a podobne. Tabuľka poskytne odpovede napríklad na nasledujúce otázky:

V ktorých produktoch je ponuka eshopu na 10. alebo horšej pozícií podľa ceny?

Ktoré produkty eshopu sú oproti konkurencií najlacnejšie?

V ktorých produktoch, ktoré sú na trhu obľúbené je eshop drahší o viac ako 50% oproti najlacnejšej ponuke?

Tieto dáta vám môžu poskytnúť odpovede na otázky, prečo sa niektoré produkty nepredávajú tak dobre ako by sa mohli (dôvodom môže byť extrémne vysoká cena), či naopak ktoré produkty si môžete dovoliť zdražieť a zvýšiť tak svoj zisk.


Príprava dát

Úvodná príprava dát prebieha v Mergade pomocou aplikácií Bidding Fox, resp. Bidding Fox Elements, ktoré je možné vyskúšať aj zdarma. Aplikácia Bidding Fox Elemets, ktorá je rozšírením nástroja na automatický bidding (Bidding Fox) zbiera údaje o inzercií a konkurencií na Heureke (prípadne Zboží.cz) a “ukladá” ich do Mergada, kde s nimi vieme ďalej pracovať.

Pred prácou s týmito dátami je nutné si v rozhraní Bidding Fox Elements zvoliť elementy, s ktorými chceme pracovať a ktoré sa majú do aplikácie posielať.

Vyberať môžeme z desiatok elementov, v našom prípade nás budú najviac zaujímať ceny konkurencie, popularita a počet e-shopov v produktovej karte. Odporúčam zvoliť len skutočne potrebné elementy, s ktorými budete pracovať, pretože príliš veľké množstvo elementov spomaľuje generovanie feedu. Po zvolení elementov je nutné počkať 24-48 hodín, kým sa elementy začnú plniť obsahom.

Tieto elementy sa následne generujú pre každý produkt zvlášť ako súčasť feedu, vďaka čomu je jednoduché s týmito dátami pracovať a exportovať ich.

Hneď ako budú všetky elementy dostupné a naplnené hodnotami, môžeme tieto dáta z Mergada exportovať (prípadne s nimi pracovať priamo v Mergade, na tento účel je však vhodnejšia a prehľadnejšia obyčajná Excel tabuľka) – pri exporte je nutné zvoliť Výstupní elementy (ak chcete exportovať aj elementy, ktoré sú skryté, zvoľte Výstupný elementy včetně skrytých), keďže dáta z aplikácie Bidding Fox Elements sa aplikujú na výstupný feed.

Po exporte stačí .csv súbor nahrať do Excelu, vymazať nepotrebné stĺpce a s očistenými dátami ďalej pracovať podľa potreby.

Odporúčam si do súboru pridať stĺpce, ktoré budú obsahovať informáciu o rozdiele ceny oproti najlacnejšiemu / najdrahšiemu / priemeru prvých 5 najlacnejších, atď. Na tento stĺpec / stĺpce bude nutné použiť jednoduché vzorce.

Týmto postupom sme sa dostali k výslednej tabuľke z ukážky v úvode článku. Teraz viete s dátami pracovať podľa potreby, filtrovať produkty podľa zadaných kritérií (napr. drahšie o viac ako 30%, najlacnejšie, najdrahšie,…). Tieto produkty viete následne upraviť, zlacnieť, zdražieť, vyradiť z biddingu, vytvoriť samostatný produktový výber na tieto produkty,… Možností ako s týmito dátami pracovať je veľa, záleží na konkrétnych požiadavkách danej firmy, resp. eshopu a ich cenovej a obchodnej politiky.


Poznámka k najnižšej cene

Pri porovnaní cien s konkurenciou je vhodné neporovnávať sa len s cenou najlacnejšieho konkurenta, ale aj s väčším rozsahom cien, napr. s priemerom najlacnejších 5 konkurentov. Môže sa totiž stať, že sa na Heureke objavja tzv. cenoví strelci, ktorý úmyselne podstrelia ceny s cieľom byť najlacnejší, čo býva často ich jediná konkurenčná výhoda. Proti takýmto strelcom sa neoplatí bojovať cenou, preto je lepšie vziať priemer viacero najlacnejších ponúk, prípadne porovnávať sa nielen s najlacnejším, ale aj s ďalšími pozíciami, prípadne porovnať vaše ceny aj s najlacnejšími cenami v biddingu.


Nevýhody

Táto metóda dokáže spraviť základný prehľad o cenách a stavu oproti konkurencií, avšak má svoje medzery a nevýhody, ktoré je nutné spomenúť. Táto metóda je vhodná najmä pre vysoko konkurenčné segmenty a sortimenty s desiatkami konkurentov (na Heureke), vďaka čomu bude dostupných viac dát, s ktorými viete spoľahlivejšie pracovať. Ak máte jedného, dvoch, troch, prípadne žiadneho konkurenta na Heureke na produktoch, bude táto metóda pomerne nepresná, keďže budete mať k dispozícií veľmi málo dát. Druhou nevýhodou je, že nie všetka vaša konkurencia je na Heureke, tým pádom nezískate dáta o cenách týchto konkurentov.Bohužiaľ ani jeden z týchto problémov nevyriešite, tým pádom vám zostáva len uvedomiť si tieto nedostatky a na získané dáta sa pozerať s nadhľadom.

Tip na záver: V prípade záujmu o automatické preceňovanie produktov má pre vás Mergado pripravenú aplikáciu Pricing Fox, ktorá vám s tým pomôže.


Tags :