logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Cenové porovnávače Mergado PPC August 11, 2020

Analýza a kontrola sortimentu v Mergade

Written by Adam

comments 0

Mergado je známe najmä ako nástroj na inzerciu na cenových porovnávačoch. Vďaka prehľadnému rozhraniu a pokročilému filtrovaniu je možné Mergado využiť nielen ako nástroj na správu feedov a inzercie na cenových porovnávačoch, ale aj na analýzu a kontrolu sortimentu.


Aké možnosti Mergado poskytuje?

Vďaka prehľadnému rozhraniu a množstvu funkcií je možné Mergado využívať na analýzu sortimentu viacerými spôsobmi. Hlavnými časťami Mergada pre analýzu dát je filtrovanie (karta Produkty) a karta Elementy. Vďaka týmto častiam môžeme analyzovať sortiment, či zisťovať závažné, aj menej závažné problémy, ktoré ovplyvňujú inzerciu na cenových porovnávačoch, Google Ads. Pri problémoch sú to často veci, ktoré negatívne ovplyvňujú celý e-shop.


Na čo je to dobré?

Pravidelnou analýzou sortimentu môžete napríklad odhaliť, v ktorej kategórií, či značke máte málo produktov a na základe toho rozšíriť sortiment. Pomocou viacerých kontrol a auditu viete zistiť, pri ktorých produktoch vám chýba popis, cena, či obrázok a tieto chyby napraviť. Využití je samozrejme omnoho viac a každá objavená a opravená chyba, či objavená príležitosť v sortimente vás posunie o krok vpred k vytúženej “dokonalosti e-shopu”.

Najčastejšie využitia pri analýze sortimentu:

  • počet produktov od jednotlivých značiek
  • počet produktov v jednotlivých kategóriách
  • podiel produktov skladom (prípadne podiel inej skladovej dostupnosti)
  • rozloženie cien sortimentu (počet “lacných” a “drahých” produktov, priemerné ceny,…)
  • počet produktov podľa iných kritérií (farba, veľkosť, objem,…)

Najčastejšie využitia pri kontrole a objavovaní chýb:

  • chýbajúce elementy
  • krátke / dlhé elementy
  • chybný obsah elementu
  • duplicity

Analýza sortimentu

Súčasné e-shopové platformy a riešenia poskytujú základné možnosti filtrovania, štatistík a exportov sortimentu. Mergado však obsahuje týchto filtrov a štatistík väčšinou ďaleko viac (navyše sú veľmi prehľadné), preto je možné jednoducho zisťovať informácie o sortimente ako napríklad počet produktov v kategóriách, počet produktov jednotlivých značiek, atď.


Konkrétne príklady analýzy sortimentu

Počet produktov jednotlivých značiek:

Počet produktov v jednotlivých kategóriách:

Cenové hladiny sortimentu:

Tieto (a akékoľvek ďalšie dáta elementov) je možné kontrolovať, exportovať a ďalej využiť napr. pri príprave ďalšieho sortimentu, dopĺňanie jednotlivých kategórií a podobne.

Odhalenie nedostatkov

Vďaka pokročilému filtrovaniu viete rýchlo zistiť niektoré základné nedostatky vo feede (a tým pádom pravdepodobne aj priamo na e-shope). Vďaka rýchlemu vyhľadávaniu a exportu môžete tieto nedostatky rýchle odstrániť.


Konkrétne príklady na odhalenie nedostatkov

Krátke názvy produktov:

Pozn.: Uvedený regulárny výraz vyjadruje, že hľadáme produkty, ktorých obsah elementu PRODUCTNAME je 0-20 znakov (resp. má 20 alebo menej znakov). Toto číslo je samozrejme možné prispôsobiť podľa typu sortimentu.

Neuvedený výrobca:

Neuvedený popis/krátky popis:

Rovnako je možné vyhľadávať chýbajúce, prípadne krátke/dlhé elementy a ak je to potrebné, tieto elementy doplniť/upraviť priamo v e-shope.

Odhalenie chýb

Okrem uvedených drobných nedostatkov je možné odhaliť aj závažnejšie chyby, ktoré majú veľký (negatívny) dopad nielen na inzerciu na porovnávačoch, či Google Ads, ale aj na samotný e-shop.


Konkrétne príklady na odhalenie závažnejších chýb

Chýbajúca kategória:

Chýbajúca fotografia produktu:

Nezabezpečené odkazy na produkty/obrázky:

Duplicitné ITEM_ID (prípadne EAN, PRODUCTNO, ID,…):

Vďaka prehľadu hodnôt elementov je možné odhaliť aj napríklad cudzie názvy produktov / parametrov – stáva sa to občas pri importe dát od zahraničného dodávateľa.

Ďalšie vážne problémy, ktoré môžeme odhaliť sú napr. chýbajúca cena, chýbajúca dostupnosť a ďalšie chýbajúce elementy potrebné v inzercií.Zhrnutie

Pravidelnou kontrolou sortimentu pomocou Mergada môžete odhaliť chyby nielen v inzercií na porovnávačoch a Google Ads, ale aj chyby priamo na e-shope, ktorými sa môžete pripraviť o objednávky. Odporúčame inzerciu aj sortiment pravidelne kontrolovať manuálne, aj pomocou Mergado auditu. 

TIP: Veľkú časť uvedených problémov je možné objaviť pomocou Mergado auditu. Je možné ho urobiť priamo v administrácií, či na stránke Mergada.


Tags :