logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Analytics Marketing PPC August 23, 2023

13 udalostí, ktoré sa oplatí merať v GA4

Written by Adam

comments 0

Google Analytics 4 priniesol množstvo zmien, ktoré výrazne zamávali svetom analytiky. Či už túto zmenu vnímate pozitívne alebo negatívne, faktom je, že táto zmena priniesla veľa nových a užitočných vecí.
Jedna z najdôležitejších zmien je jednoznačne event-based model, teda model postavený na eventoch – udalostiach. A práve tie sú základom analytiky v Google Analytics 4. V GA4 je všetko, čo na webe (či v aplikácií) používateľ robí, udalosť. Udalosťou môže byť nákup, pridanie do košíka, zobrazenie stránky, scrollovanie či kliknutie. A práve o udalostiach, ktoré merať na webe, si povieme viac.

 
Prvým typom udalostí sú automaticky zbierané udalosti, ktoré Google Analytics 4 zbiera bez ohľadu na ďalšie nastavenia. Tieto typy udalostí sa viažu najmä k reláciám na webe. Typickým príkladom týchto udalostí sú napríklad first_visit a session_start udalosť. Udalosť first_visit nám hovorí, že používateľ bol na webe prvýkrát a Google Analytics ho ešte neeviduje. Táto udalosť sa automaticky odošle od Google Analytics s prvou návštevou každého nového používateľa na webe.
Udalosť session_start je niečo podobné, avšak odošle sa s každou novou reláciou bez ohľadu na to, či ide o nového používateľa alebo nie.

Tieto udalosti sa nedajú vypnúť a slúžia na ďalší výpočet a prácu s dátami o používateľoch a reláciách, ako napríklad počet relácií, počet nových používateľov a podobne.
 
Všetky automaticky zbierané udalosti nájdeme v nápovede Google Analytics – https://support.google.com/analytics/answer/9234069?hl=en 
 
Ďalším typom udalostí sú udalosti rozšíreného merania alebo takzvaný Enhanced Measurement. Tieto udalosti zahŕňajú napríklad zobrazenia stránok, scroll, odchádzajúce kliknutia, vyhľadávanie na webe, stiahnutia súborov a interakciu s videom.
Tieto udalosti sú natívnou súčasťou Google Analytics 4, avšak s výnimkou zobrazenia stránky sa dajú vypnúť a v prípade záujmu nezbierať.

Ďalšou kategóriou sú odporúčané udalosti. Tieto udalosti sa automaticky nezbierajú a ani sa nedajú jednoducho zapnúť, avšak po ich nasadení sa sprístupnia niektoré prehľady v Google Analytics 4.
Typickým príkladom je odporúčaná udalosť – purchase, teda nákup. V Google Analytics 4 je predpripravených niekoľko prehľadov pre elektronické obchody, napríklad výnosy podľa objednávky, najpredávanejšie produkty a podobne. Tieto prehľady sú však prázdne, až pokiaľ nezačneme posielať dáta o objednávkach. A práve tieto dáta majú svoju striktnú podobu vo forme odporúčaných udalostí.

Odporúčané udalosti sú z technického pohľadu vlastné udalosti, ktoré si nastavíme na webe či v aplikácii. Aby však správne fungovali, je potrebné dodržať názvy a typy dát v udalostiach aj samotných parametroch. Napríklad, aby bolo možné správne a kompletne zaznamenávať údaje o objednávkach, je nutné dodržať odosielanie udalosti purchase, ale aj parametrov, ako napríklad suma objednávky, ID objednávky, objednané produkty a podobne.
Odporúčané udalosti nám teda poskytujú návod na to, ako tieto udalosti nastaviť tak, aby sme z nich mali čo najväčší úžitok v prehľadoch.

Zoznam a detailnú špecifikáciu týchto odporúčaných udalostí nájdeme v nápovede Google Analytics pod názvom Recommended Events. Tu nájdeme odporúčané udalosti pre všetky typy účtov a tiež pre ecommerce a hry – https://support.google.com/analytics/answer/9267735?hl=en 

Poslednou štvrtou kategóriou udalostí sú vlastné udalosti. Vlastné udalosti nám umožňujú merať prakticky čokoľvek, čo merať chceme. Neriadia sa žiadnymi pravidlami ani podmienkami, okrem obmedzenia počtu znakov a celkového počtu parametrov. Môžeme merať kliknutia, formulár, scrollovanie a ďalšie aktivity na webe či v aplikácii.

 
Pomocou vlastných udalostí môžeme merať aj udalosti, ktoré sú súčasťou rozšíreného merania či odporúčaných udalostí. Napríklad, ak nám nevyhovuje, akým spôsobom sa v rámci rozšíreného merania meria scrollovanie, môžeme toto scrollovanie jednoducho vypnúť a merať ho pomocou vlastných udalostí s vlastnými parametrami a vlastným spôsobom. To isté platí aj o odporúčaných udalostiach, ktoré je možné merať aj iným vlastným spôsobom. V prípade odporúčaných udalostí ide skôr o výnimku a vo väčšine prípadov je vhodné dodržať predpísané názvy udalostí a parametre pre maximálne využitie Google Analytics 4.

 
Aké sú možnosti merania udalostí v Google Analytics 4?

Prvou je, ak má e-shopový alebo webový systém pripravené prepojenie s Google Analytics priamo alebo prostredníctvom pluginu. V tomto prípade stačí zadať ID z detailu webového streamu v Google Analytics a po aktivácií sa začnú odosielať dáta. Nevýhodou je, že často neovplyvníme, aké udalosti a v akej forme sa odosielajú. Systémy či pluginy majú tieto udalosti a parametre nastavené vopred a pre ďalšie nastavenie vlastných udalostí je spravidla nutný ďalší zásah.

Druhou možnosťou je nastavenie priamo v kóde webovej stránky. Rovnako ako kód Google Analytics aj udalosti sú kúsok kódu, ktorý sa môže nastaviť priamo do kódu webovej stránky, a ktorý sa bude spúšťať po splnení danej udalosti. Napríklad, ak chceme merať kliknutie na telefónne číslo, môžeme nastaviť, aby sa spustil kúsok kódu s udalosťou pri kliknutí na telefónne číslo a podobne. Tento štýl nastavenia môže byť relatívne zdĺhavý a neflexibilný pri ďalších úpravách. Pri nastavovaní udalostí a parametrov je nutné sa riadiť dokumentáciou pre Google Analytics 4, ktorú nájdeme v nápovede.

Treťou možnosťou je implementácia cez Google Tag Manager. Cez Google Tag Manager je možné nastaviť nielen samotný základný kód Google Analytics 4, ale aj všetky udalosti a parametre udalostí, ktoré chceme merať. Tento spôsob patrí medzi veľmi obľúbené a flexibilné, keďže na jeho nastavenie treba len úvodnú a často minimálnu asistenciu programátora a na jeho obsluhu nie sú nevyhnutné programátorské znalosti. Nevýhodou je, že hlavne na pokročilú implementáciu je nutná znalosť tohto nástroja.

Rozšírené meranie – áno alebo nie?

Google Analytics 4 poskytuje možnosť rozšíreného merania. Vďaka tomu vieme na pár klikov aktivovať zbieranie udalostí, ako napríklad scrollovanie, vyhľadávanie či interakcia s videom.

Častou otázkou je, či tieto udalosti využívať alebo nie.
Jednoduchá odpoveď je – ak pre účely merania stačia, tak áno. Inak nie.

Pri malých weboch, kde nie je podrobná analytika kľúčová, väčšinou rozšírené meranie nič nepokazí. Avšak pri väčšine webov, kde je podrobná analytika kľúčová, či už pre marketingové kampane alebo výkon celého webu, všetky udalosti (okrem automaticky meraných) nasadzujeme ručne. Je to najmä kvôli vyššej flexibilite týchto udalostí a ich parametrov (ktoré sú pri rozšírenom meraní pevne dané).

Poďme sa pozrieť na 13 kategórií udalostí, ktoré v Google Analytics 4 merať. Budeme sa venovať najčastejším prípadom a typickým webom – pre veľmi špecifické projekty sa môžu potreby líšiť (napr. herné weby, aplikácie,…)

1. Hlavné konverzie

Prvou a kľúčovou kategóriou je hlavná konverzia, prípadne hlavné konverzie. Hlavná konverzia je v drvivej väčšine prípadov jednoznačná záležitosť. V prípade ecommerce projektov je to spravidla nákup alebo vyplnenie objednávky. Pri ostatných projektoch to môže byť napríklad odoslanie formulára, žiadosť o cenovú ponuku, kontaktovanie, stiahnutie nejakého obsahu a pod. Hlavná konverzia býva spravidla jedna, v niektorých prípadoch môže byť niekoľko konverzií rovnocenných – napríklad v prípade autoservisu môže byť hlavnou konverziou Objednávka na výmenu oleja, Objednávka na prezutie aj Objednávka na pravidelnú servisnú prehliadku. Výhodou je, že to, čo je konverzia, a ktorá konverzia je hlavná, si môže každý určiť sám.

2. Ecommerce udalosti

Ďalšou kategóriou pre ecommerce projekty sú všeobecné ecommerce udalosti, kam patrí aj nákup. Okrem neho tu môžeme zaradiť niekoľko ďalších udalostí, ako pozretie produktu, pridať do košíka, začiatok nákupu a podobne. –
https://support.google.com/analytics/answer/9267735?hl=en

3. Kliknutie na mail

Kliknutie na mail býva jednou z najčastejších vedľajších konverzií, ktorá nám pomôže urobiť si predstavu o tom, ako často ľudia klikajú na e-mailový kontakt, prípadne kontakty, ak ich je viac (v takom prípade je vhodné tieto e-maily rozlíšiť napríklad pomocou parametra udalosti).

4. Kliknutie na telefónne číslo

Rovnako ako kliknutie na mail nás bude zaujímať aj kliknutie na telefónne číslo.

5. Ďalšie kontaktné údaje

Okrem e-mailu a telefónneho čísla môžeme mať na webe aj ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad rôzne sociálne siete, live chat a podobne. Aj tieto udalosti je dobré merať.

6. Formuláre

Častým prvkom na webe sú aj formuláre, ktoré je užitočné merať. V prípade formulárov môžeme rozlišovať kontaktné, objednávkové a iné formuláre. Ak formulár obsahuje nejaké konkrétne užitočné pole, môžeme do merania (napríklad formou parametra) preniesť aj obsah tohto poľa. Užitočné je to napríklad v prípade, ak si používateľ cez formulár vyberá balíček služieb.

7. Meranie scrollovania

Meranie scrollovania nám pomôže zistiť, ktorý obsah si ľudia pozerajú do konca. Užitočné je to napríklad v prípade blogových článkov (ako je aj tento), návodov, či iného obsahu. Vhodné je pritom merať rôzne úrovne scrollovania, napríklad 10, 25, 50, 75 a 90 % a vyhodnocovať, kde ľudia najviac “odpadávajú”. V niektorých prípadoch môže byť užitočné aj sledovanie scrollovania do jednotlivých sekcií obsahu.

8. Chybové hlášky

Vďaka meraniu chybových hlášok môžeme objaviť problémové miesta na webe. Chybové hlášky sa môžu týkať formulárov, objednávkového procesu a iných interaktívnych prvkov na webe.

9. Vyhľadávanie na webe

Vyhľadávanie patrí často medzi kľúčové prvky na webe. Vďaka jeho meraniu môžeme zistiť, čo ľudia najčastejšie vyhľadávajú, a získať aj inšpirácie na nové produkty a služby do portfólia.

10. Interné kliknutia

Meranie interných kliknutí nám poskytuje možnosť zistiť, na aké odkazy používatelia najviac klikajú. Následne je možné analyzovať tieto dáta na úrovni jednotlivých podstránok a zistiť, ktoré odkazy sú využívané viac a ktoré menej (prípadne vôbec). Užitočné je to napríklad pri rôznom internom prelinkovaní.

11. Externé kliknutia

Rovnako je dobré merať aj externé kliknutia. Tie môžu byť zaujímavé najmä pre affiliate weby či weby, z ktorých sa odkazuje na iné weby. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj prekliky na sociálne siete.

12. Kopírovanie textu

Skvelým doplnkom na meranie kliknutí na kontaktné údaje je aj meranie kopírovania textu. Vďaka tomu zistíme, ako často si používatelia kopírujú kontaktné údaje a iné texty na webe.

13. Špecifické udalosti

Do poslednej kategórie môžeme zaradiť ďalšie špecifické prvky na webe, ktoré sa môžu líšiť prípad od prípadu. Môže ísť napríklad o využitie trial verzie programu, stiahnutie aplikácie, interakciu s rôznymi prvkami, interakciu s videami a podobne.
 
 
Pri nastavovaní udalostí všeobecne platí, že by mali byť presné, užitočné a zrozumiteľné. Vhodné je zamyslieť sa nad meraním aj tých udalostí, ktoré nie sú aktuálne potrebné, ale mohli by byť užitočné do budúcna. Limity udalostí v GA4 sú veľmi štedré, preto vo väčšine prípadov nie je potrebné sa nimi obmedzovať.

    Tags :