logo
logo

Get in touch

Awesome Image Awesome Image

Analytics PPC November 21, 2019

10 najužitočnejších prehľadov v Google Analytics

Written by Vallihora

comments 0

Tento mesiac vám v našom blogu priblížime, ktoré z ponúkaných prehľadov v Google Analytics najviac zjednodušia optimalizáciu a predajný proces vašich kampaní. Pozrieme sa na ne od tých najzákladnejších až po tie zložitejšie.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý ponúka spoločnosť Google zadarmo na webovú analýzu. Od roku 2019 je Google Analytics najpoužívanejším nástrojom na analýzu webu – a nie náhodou.

Vysvetlenia jednotlivých prehľadov Google Analytics

V reálnom čase – Čo robia návštevníci momentálne na stránke

Publikum – Kto navštevuje vašu stránku

Akvizícia – Z akých zdrojov sa dostávajú ľudia na vašu stránku

Správanie – Čo robia ľudia na vašej stránke.

Konverzie – Vykonané akcie/transakcie, ktoré sú pre nás dôležité

TOP 10 najpoužívanejších prehľadov

1. Prehľad v reálnom čase

V reálnom čase → Prehľad

Prehľad v reálnom čase nám slúži na zistenie koľko ľudí je momentálne na stránke, čo tam robia, na akej podstránke sa nachádzajú, čo si prezerajú, z akej oblasti sveta sú, z akých zdrojov na stránku prišli, aké akcie tam vykonali. Táto metrika je perfektná aj na testovanie konverzií a udalostí na stránke, ktoré chceme sledovať.

2. Zdroj návštevnosti

Akvizícia → Všetká návštevnosť → Zdroj/médium

Zdroj návštevnosti patrí medzi najčastejšie používaný základný prehľad Google Analytics. Vďaka nemu presne vieme, z ktorého zdroja k nám prichádzajú návštevníci – či sa jedná o organické vyhľadávanie, priame alebo platené zo zdrojov ako Google, Facebook či cenové porovnávače. Pri tomto reporte si vieme porovnať základné benchamarky typu; koľko relácií z daného zdroja na našu stránku prišlo alebo mieru odchodov, počet konverzií, konverzný pomer, výnosy.

3. Google Ads kampane

Akvizícia → Google Ads → Kampane

Pre PPC špecialistov sa jedná o snáď najpoužívanejší prehľad, keďže zobrazuje štatistiky z Google Ads, ktoré pomáhajú pri optimalizovaní kampaní. V tomto reporte je možné, rovnako ako pri zdroji návštevnosti, porovnať počet relácií, mieru odchodov, počet transakcií, konverzný pomer či výnosy. Okrem toho nám tento report ponúka aj štatistiky priemernej CPC alebo celkovú minutú sumu na danú kampaň. Veľkou výhodou je aj fakt, že si vieme vyfiltrovať nielen výkonnosť kampaní, ale aj reklamných skupín a kľúčových slov. 

4. Asistované konverzie

Konverzie → Viackanálové lieviky → Asistované konverzie

Nie vždy zákazník zrealizuje po priamej interakcii a návšteve webu z plateného vyhľadávania aj samotný nákup. Nákupný proces je komplikovaný a často sa stáva, že zákazník sa rozhodne nakúpiť napríklad o pár dní neskôr. Keď tak urobí, transakcia sa pripíše ako asistovaná. Na reportovanie asistovaných konverzií nám slúži prehľad Asistované konverzie, kde môžeme vidieť z akých kampaní či kľúčových slov prichádzajú asistované konverzie.

5. Výkonnosť produktov (Ak sa jedná o e-shop)

Konverzie → Elektronický obchod → Výkonnosť produktu

Veľmi jednoduchý, ale veľmi nápomocný je prehľad výkonnosti produktov. Už samotný názov napovedá, o aký typ reportu sa jedná. Výkonnosť produktov je pre nás kľúčová ak sa jedná o e-commerce → e-shop. Z reportu výkonnosti produktov vieme klientovi zistiť, ktoré produkty sú najpredávanejšie, čo nám môže slúžiť pri odporúčaní klientovi rýchlejšie naskladňovať a aktualizovať tie najpredávanejšie produkty a ich parametre (dostupnosť, veľkosti atď.)

6. Hodina dňa

Akvizície → Google Ads → Hodina dňa

Z reportu hodina dňa sa dozvieme, v akom čase prichádzajú návštevníci na web, premier trvania relácie, či v ktorej hodine prichádzajú konverzie alebo transakcie. Všetky tieto štatistiky sú veľmi prospešné pre nastavenie celkovej stratégie.

7. Google Search Console – Dopyty

Akvizícia → Search Console → Dopyty

Nie vždy vieme pokryť všetky relevantné kľúčové slová, ktorými inzerujeme vo vyhľadávaní. Práve na to nám slúži prehľad dopytov, ktorý zobrazuje najčastejšie vyhľadávané organické kľúčové slová. Následne ich vieme zakomponovať do reklamných skupín alebo vytvoriť samostatné reklamné skupiny, ktoré majú za úlohu zvýšiť výnosy z plateného vyhľadávania. Pri tomto reporte je potrebné mať vytvorený účet v Google Search Console, ktorý je zároveň aj prepojený s Google Analytics.

8. Tok správania

Správanie → Tok správania

Prehľad tok správania nám presne ukazuje to, z čoho vyplýva jeho názov – štatisticky nám reportuje správanie návštevníkov na webe. Aký je ich tok z landing page na jednotlivé podstránky, z rôznych zdrojov návštevnosti, krajín,  kampaní, či kľúčových slov. Taktiež sa dozvieme koľko ľudí počas rôznych interaktcií odíde. Výhodou reportu je, že vieme analyzovať, v ktorom kroku koľko percent ľudí opustí stránku alebo aké boli ich následovné kroky na webe (napr. dokončenie objednávky alebo preklik na homepage).

9. Vstupné stránky

Správanie → Obsah webu → Vstupné stránky

Tento prehľad nám ukazuje úspešnosť jednotlivých vstupných stránok – teda stránok, ktoré návštevník vidí ako prvé pri prezeraní webstránky. V reporte môžeme napríklad vidieť, ktoré vstupné stránky (resp. relácie s touto vstupnou stránkou) majú najvyšší počet relácii, najlepšie priemierné trvanie relácie, či najnižšiu mieru okamžitých odchodov. Report nám poskytuje aj štatistiky o transakciách, výnosoch či konverznom pomere. Tento report nám vie poslúžiť pri optimalizácií vstupných stránok, prípadne pri výbere vstupných stránok pre reklamné kampane.

10. Konverzie

Konverzie → Ciele → Prehľad

Posledným prehľadom, ktorý si v našom článku predstavíme, je report Konverzií. Report nám slúži na uľahčenie práce pri reportovaní počtu konverzií a ich vyhodnocovaní či porovnávaní s minulým obdobím za účelom zvýšenia výkonnosti.

V dnešnom článku sme si predstavili všetky užitočné prehľady Google Analytics, ktoré nám slúžia na optimalizáciu kampaní či webu. Veríme, že naše poznatky vám pomôžu v zorientovaní sa vo svete štatistík a reportov, ale v prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na nás v ptagroup 😉

Tags :